Lương bao nhiêu phải đóng thuế thu nhập cá nhân? Luật TNCN 2019

Trong luật định Việt Nam có các chính sách đóng thuế mà người dân phải tuân thủ. Trong đó có thuế thu nhập cá nhân, nhưng không phải ai cũng biết đến loại thuế này và tùy từng trường hợp người có thu nhập khác nhau mà các quy định định về đóng thuế cũng khác. Vậy lương bao nhiêu phải đóng thuế thu nhập cá nhân? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết sau nhé!

Thu nhập bao nhiêu thì đóng thuế?

Thuế TNCN là tiền mà người dân lao động phải nộp vào ngân sách Nhà nước,  được trích từ một phần lương của họ. Tuy nhiên không phải ai cũng đóng thuế, do phải dựa vào mức thu nhập bao nhiêu và có rơi vào trường hợp được miễn giảm đóng thuế hay không.

Nhìn chung, một người lao động có thu nhập từ 9 triệu đồng trở lên thì có thể sẽ đóng thuế. Còn nếu thu nhập từ 9 triệu đồng trở xuống thì không đóng thuế trong trường hợp này. Bên cạnh đó, Nhà nước còn xét các điều khoản giảm trừ đóng thuế khi người lao động nằm trong diện được miễn giảm.

Ngoài ra, bạn là người có thu nhập từ 9 triệu đồng trở lên và có người phụ thuộc thì sẽ phải khai khi đăng ký thuế với chủ doanh nghiệp. Người phụ thuộc này có thể là anh, chị, em, cha mẹ, con cái, những người khác… do bạn trực tiếp nuôi dưỡng. Đối với những trường hợp này việc đóng thuế có thể sẽ được miễn giảm.

Các khoản giảm trừ thuế

Thuế TNCN được tính sau khi đã trừ các khoản. Các khoản giảm trừ được tính như sau:

  • Giảm trừ gia cảnh : Đối với lao động nộp thuế là 9 triệu đồng / tháng. Đối với người phụ thuộc được giảm 3,6 triệu / tháng. Ví dụ như: người lao động có một người phải nuôi thì thu nhập phải 12,6 triệu mới nộp thuế. Tương tự 2 người phụ thuộc phải nuôi thì thu nhập 16,2 triệu mới đóng thuế.
  • Đóng bảo hiểm, các quỹ hưu trí tự nguyện: Tham gia đóng bảo hiểm bắt buộc bao gồm bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và một số ngành đặc thù yêu cầu có bảo hiểm. Bảo hiểm hưu trí được trừ ra khỏi thu nhập chịu thuế theo phát sinh dựa trên các quy định. Nhưng tối đa không vượt quá 1 triệu/ tháng.
  • Đóng góp nhân đạo, từ thiện và khuyến học: Thu nhập từ tiền lương, tiền công và kinh doanh sẽ được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế của người nộp thuế là cá nhân cư trú.

Bên cạnh đó, luật thuế TNCN cũng có quy định mức giảm trừ gia cảnh sẽ thay đổi theo giá cả biến động. Cụ thể, khi chỉ số tiêu dùng CPI biến động trên 20% so với thời điểm có hiệu lực thi hành hoặc thời điểm điều chỉnh giảm trừ gia cảnh gần nhất.

Đóng thuế TNCN như thế nào?

Công thức tính Thuế TNCN theo quy định của pháp luật ban hành như sau:

Thuế TNCN = Thu nhập tính thuế (thu nhập chịu thuế – các khoản giảm trừ) * Thuế suất

(Trong đó, thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập – các khoản được miễn thuế)

Đối tượng nộp thuế: cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, cá nhân không cư trú (thường là người nước ngoài) có thu nhập chịu thuế trong lãnh thổ Việt Nam.

Các cá nhân cư trú phải đáp ứng các điều kiện sau: Có mặt tại Việt Nam 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên và từ 183 ngày trở lên (tính trong 1 năm dương lịch). Có chỗ ở thường xuyên tại Việt Nam (bao gồm có nơi đăng ký thường trú) hoặc thuê nhà theo hợp đồng có thời hạn. Trái lại, các cá nhân không cư trú thì không áp dụng các điều kiện trên.

Các cá nhân có thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công sẽ nộp thuế tại Cục Thuế tại nơi làm việc hoặc nơi phát sinh công việc tại Việt Nam. Các cá nhân có thu nhập từ kinh doanh sẽ nộp thuế theo quy định của từng lĩnh vực kinh doanh được nêu trong hồ sơ đăng ký kinh doanh.

Xem qua bài viết hẳn là bạn đã biết lương bao nhiêu phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Ngoài ra, các thông tin liên quan về thuế bạn cũng cần cập nhật thường xuyên để biết cách đóng thuế TNCN cho bản thân. Thực hiện các nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật.